SpaceTimeLab

Workshops

Vi ger workshops i många olika sammanhang där vi använder våra erfarenheter av sceniskt hantverk och hämtar inspiration från de olika sceniska former och traditioner vi mött i vårt arbete.We give workshops in many different contexts and settings, drawing on our stage craft experience inspired by the multitude of styles and traditions we have encountered in our work.

I våra work-shops arbetar vi med:


  • röst och text (alltifrån andningsträning till att kommunicera med, och beröra sin publik, där sammanhanget är alltifrån Shakespeare till programledarträning)  
  • dans
  • rörelseträning (scenisk rörelse, stage combat, qigong och yoga)
  • ensembleövningar - att lära sig nära samarbete i grupp på ett roligt och lekfullt sätt

 

Our work-shops include:


  • voice and text (from breath work to reaching, and moving an audience, the context ranging from Shakespeare to TV hosting
  • dance
  • movement for the stage, stage combat,qigong and yoga
  • ensemble exercises - learning profound group interaction and cooperation in a playful, enjoyable way

SWOP, Skånes Dansteater våren/spring 2019

För mer information,kontakta oss:       info@spacetimelab.se

For further information, contact us!


© Copyright 2019. All Rights Reserved.